Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Ελλάκτωρ: Ανέλαβε έργο στη Βουλγαρία

Η Ελλάκτωρ ανακοίνωσε ότι η Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., τα μέλη της οποίας αποτελούν θυγατρικές της, υπέγραψε Σύμβαση αναφορικά με το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων του Δήμου Σόφιας – Μελέτη και Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) και παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου (Refuse Derived Fuel (RDF), συνέχεια Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού που προκήρυξε ο Δήμος Σόφιας.


Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το EU Cohesion Fund / Operational Program Environment 2007 – 2013.


Το Έργο αφορά στη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, και θέση σε λειτουργία της Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Δήμου Σόφιας δυναμικότητας 410.000 τόνων ετησίως.

Σημειώνεται πως το έργο περιλαμβάνει την τεχνολογική εφαρμογή της αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας (βιοξήρανση), η οποία θα αναληφθεί από τη διεθνώς αναγνωρισμένη γερμανική εταιρεία Herhof GmbH, πάροχο τεχνολογιών αιχμής αναφορικά με τη διαχείριση απορριμμάτων με κατατεθειμένες πατέντες προστατευόμενες από δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, η οποία και αποτελεί 100% θυγατρική της εταιρείας της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Το Έργο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δεδομένου ότι θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του που θα κατασκευαστούν.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου € 90 εκατομμύρια μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η συνολική διάρκεια της κατασκευής ανέρχεται σε 19 μήνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται ΟΛΑ αρκεί να μην είναι διαφημιστικά, δυσφημιστικά και να εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...